1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze zesde editie is wederom een interactief magazine, een combinatie van beelden en tekst, waarin de adviezen uit 2016 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook inzichtelijk maken welke  trends in de ruimtelijke ontwikkeling achter die plannen te herkennen zijn. Het jaarverslag 2013 bestond uit een film. Met het jaarverslag 2014 en jaarverslag 2015 hebben we de terugblik in de vorm van een online magazine met korte films uitgebracht.

In het nu voorliggende jaarverslag gaan de vertrekkende en nieuwe ARO-leden met elkaar in gesprek over de ruimtelijke thema’s en plannen die in 2016 aan de orde kwamen. Ook twee leden die al lid waren van de ARO, en dat ook blijven, gaan met elkaar in gesprek. Twee andere leden hebben ieder een essay geschreven. Onder een apart tabblad op de pagina’s met de gesprekken is ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen.

Zoals gebruikelijk vormt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie een belangrijke basis bij de advisering door de ARO-leden. In 2016 is bij de provincie gewerkt aan de actualisatie van deze Leidraad, die naar verwachting in de loop van 2017 gereed zal zijn. De ARO heeft in 2016 al een aantal plannen mede beoordeeld aan de hand van deze nieuwe leidraad, om de toepasbaarheid ervan te toetsen.

Met dit jaarverslag wordt een levendig inzicht gegeven in de wijze waarop de ARO in de praktijk adviseert.

 

Analyse ARO-advisering 2016 Meer over de ARO