Colofon

Uitgave

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007 | 2001 DA Haarlem
Tel.: 023 514 43 11
www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl

Vormgeving website
Surf&Turf
Jochem Laan, project management
Arnold Oosterom, webdevelopment
Manus Gori, webdesign

Foto’s homepage en essays
Theo Baart

Teksten
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Sector Integrale Opgaven en Transities
Hans van Helden (secretaris ARO), coördinatie en eindredactie
Bart Witteman
Bart van Leeuwen

Communicatieadvies
Provincie Noord-Holland, Directie Concernzaken / Sector Communicatie
Soraya Rosa Saénz

Ondersteuning
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Secretariaat en Beleidsondersteuning
Astrid Smeding

Webmaster
Provincie Noord-Holland
Alexander van der Jagt

Haarlem, mei 2017